FUNDUS


Avala studios nudi asortiman od više od 10.000 kostima i više od 5.000 komada rekvizite.

PREGLED KOSTIMA (po epohi)

 • Grčka (vojna i građanska odeća)
 • Rim (vojna i građanska odeća)
 • Srednji vek: Turska (vojna i građanska odeća), Srbija (građanska, vojna), Kina
 • Renesansa
 • Barok: vojna i građanska
 • Rokoko; građanska odeća: muškarci, žene i deca
 • 1900-1930 – građanska: muškarci, žene i deca
 • 1950 – 1980 – građanska: muškarci, žene i deca
 • Bugarska – uniforme iz I Svetskog Rata
 • Austro-Ugarska: uniforme iz I Svetskog rata
 • Rumunija: Uniforme iz I i II Svetskog rata
 • Rusija: vojna i civilna odeća iz II Svetskog rata
 • Nemačka: uniforme iz II Svetskog rata
 • Mađarska: uniforme iz II Svetskog rata
 • Engleska: uniforme iz II Svetskog rata

Avala Studios nudi asortiman od preko 10.000 kostima i više od 5.000 uniformi rangiranih kroz različite istorijske periode do danas.

Naš rental je sistematično organizovan prema vrsti i istorijskom periodu.

Kontakt:
AVALA STUDIOS DOO
ADRESA: Kneza Višeslava 88
11030 Beograd, Republika Srbija
E-mail: office@avalastudios.com